לעמוד הראשי לעמוד הראשי יג המידות ומקורות פנימיים דוגמאות לקשר בין המידה לדין הנלמד דוגמאות לקשר במידות אחרות מקורות לקשר בין המידה לדין הנלמד ממנה כללי לימוד לי גולשים כותבים צור קשר לאתר ישיבת מעלות בס"ד

  כל הדוגמאות ממסכת ביצה לקשר שבין הדין למידה שבה הוא נלמד


  הלימודים המופיעים בדף זה הם דוגמאות לקשר שבין הלימוד למידה שבה הוא נלמד ממסכת ביצה בלבד.

  - לצד כל דוגמא צוין בצבע חום באיזו מידה נלמד ועל פי מי ממבארי המידות הוסבר הקשר.
  - רשימת דוגמאות מהש"ס כולו בעמוד זה
  ביצה י"ב (ע"ב) - גזירה שוה
  ביצה כ' (ע"א) - בנין אב
  ביצה כ' (ע"ב) - קל וחומר
  ביצה ל"ו (ע"א) - קל וחומר
  ביצה ל"ו (ע"ב) - קל וחומר