מועדים וזמנים חודש ניסן בלומברג אליאב ב' בניסן ה'תשס"ב

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות ולכותב הדבר תורה. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.il"ונאמר לפניו שירה חדשה"


חודש ניסן ידוע בסגולתו לגאולה - "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל...".
בנוסף לסגולתו המיוחדת לגאולה, מופיעות בחודש זה שתי שירות: שירת הים וכן בהגדה של פסח - "ונאמר לפניו שירה חדשה..." המתייחסת לזמן הגאולה.

ננסה למצוא קשר בין שני העניינים ולהבין מה זה בא לומר לנו היום?

מהותה של השירה הינה החזון. המשורר בשירתו מבטא את החזון ורואה אותו לנגד עיניו. המשורר בשירתו "מתעלם" מהבעיות היום-יומיות ולכאורה בגלל החזון הוא נתפס כלא מציאותי, יש שיגדירו אותו אפילו כ"משיחיסט".

עם ישראל נמצא בתקופה האחרונה במאבק לא פשוט עם אוייבנו. כאשר אנו בוחנים כיצד בד"כ רואים את המאבק הזה, אנו שמים לב שלפחות אלו "המושכים בחוטים" מגדירים אותו בתור מאבק פוליטי-מדיני. הראיה הזו היא ראיה מציאותית ללא החזון, ללא השירה. לענ"ד, דוקא הראיה שנראית כ"מציאותית" נחלה כשלון חרוץ.

המשורר רואה במאבק הזה מאבק יותר מהותי ויכנה אותה "מלחמת הר הבית". הר הבית מסמל עבור המשורר ציפייה וכמיהה לבניין בית המקדש עם כל המשמעויות הרוחניות שבדבר. לענ"ד, דוקא תפיסה זו שנראית כ"משיחסטית" דרכה להצליח.
השירה מבטאת חזון המבוסס על אידיאולוגיה וכאשר מסתכלים על המציאות העכשווית עם מבט לחזון נצליח.

יהי רצון שנזכה לומר לפניו שירה חדשה ונזכה לגאולה השלמה, כמו שכתוב ביוצר לפרשת החודש:

וינתן לעם לב חדש, לשורר בהם שיר חדש, שיר מפואר ומחודש, על כל שיר מהולל ומקודש.