כללי    גוף אלי ט"ו באדר ב' ה'תשס"ג

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות ולכותב הדבר תורה. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.ilשיר חדש


בערב שבת קודש אנו אומרים ששה מזמורי תהילים לפני "לכה דודי" (נוסח אשכנז וספרד).
במזמור השני כתוב "שירו לה' שיר חדש".
במזמור הרביעי כתוב "מזמור שירו לה' שיר חדש".

בפסוקי דזמרה של שבת בבוקר כתוב "שירו לו שיר חדש".

עולה מכאן מסר חד משמעי:
הקב"ה רוצה שנשיר לו שיר חדש.
לא שיר שכבר היה פעם.
לא אותה השיר של הדור שקדם לנו.
שיר חדש.
שיר שאנו חידשנו אותו.

כפרט כן הכלל.

כפרט, כל אדם מישראל יש לו שיר מיוחד משלו שהוא צריך לשיר להקב"ה.
שיר חדש שלו.
עבודת ה' מיוחדת שלו.

ככלל, כל דור צריך לשיר את השיר החדש שלו.
נדמה, שהשיר החדש של דורנו הוא "אנשי קודש תהיו לי".
הקב"ה, כדברי השפת אמת, רוצה אנשי קודש ולא מלאכי קודש.
אנשים שכל חייהם הוא קודש.

דורנו החל במשימת הרחבת קדושת בית המדרש לכל תחומי החיים, העיסוקים והיצירות.

חידשנו את היצירה התורנית בתחום הקולנוע, התיאטרון, המוסיקה ,המחול ועוד.
אנו עובדים בכל תחום אפשרי.

זה לא הולך חלק.
יש קשיים.
לפעמים נדמה שלא לנער הזה התפללנו.

כשבראשית ברא אלוקים לקח זמן עד שאברהם אבינו הופיע על במת ההיסטוריה.
אך הסוף היה טוב.

תפקידנו לשיר שיר חדש ולתמוך בכל השירים החדשים למיניהם וביוצריהם.

תקופת "איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר" חלפה הלכה לה.

"שירו לנו משיר ציון".

"שירו לה' שיר חדש"!