בס"דמצוה ברה

מצוה ברה - ביאור לספר המצוות

מאת הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות


לימוד המצוות מיוחד בהיקפו ובכלליותו. בלימוד המצוות אנו פוגשים מקצועות שונים שבתורה כרוכים זה בזה - עיון והלכה, לימוד מקרא ומדרשי חז"ל. אף הנושאים רבים ומגוונים, מצוות שביום יום יחד עם מצוות המקדש, מצוות של נזיקין עם מצוות הקשורות לאבן העזר, איסור והיתר עם אמונה ואהבת ה'.

בספרים אלו, עיון שיטתי בספר המצוות של הרמב"ם, הכולל העמקה בלשונותיו, במקורותיו, ובהשוואת שיטתו למוני מצוות נוספים. העיון בשיטת הרמב"ם חושף את היסודות ההלכתיים והאמוניים של המצוות.
הספר כולל מבוא נרחב על מנין המצוות ועל סוגי המצוות השונים.
חלק א' עוסק במצוות יומיומיות ובסיסיות - אמונה, אהבת ה', תפילה, תפילין, ציצית וכדומה (מצוות א'-י"ט).
חלק ב' עוסק במצוות המקדש, כליו ועובדיו (מצוות כ'-ל"ח).


ספרים בסדרה:
  • מצוה ברה א' - 290 עמ' - 35 ש"ח.
  • מצוה ברה ב' - 339 עמ' - 40 ש"ח.

    מחיר לשני הספרים: 70 ש"ח בלבד.
    תוספת משלוח לספר בודד: 10 ש"ח. לשני הספרים - 20 ש"ח.

    לרכישת ספרים ניתן לשלוח אלינו הודעה בטופס המצ"ב.
    לספרים נוספים בהוצאת "זהב הארץ" - ישיבת מעלות לחץ כאן