בס"ד

המאגר התורני

תוכן מורחב של המאגר התורני /// אינדקס שיחות מוסר /// טיפים לחיפוש באתר ישיבת מעלות

מאגר השיעורים של ישיבת מעלות מכיל 4592 שיעורים בנושאים שונים: פרשת השבוע, תנ"ך, מדרש, גמרא, הלכה, מחשבה, מוסר ועוד. השיעורים מוצגים בדרכי מדיה שונות. 1463 שיעורי וידאו, 4116 שיעורי שמע בפורמט MP3, ו - 1134 סיכומי שיעורים. השיעורים שבאתר הם שיעורים שניתנו בישיבה ע"י צוות הישיבה לתלמידי הישיבה.

עוד במאגר התורני, מאמרים של בוגרי הישיבה, עלוני "מעייני מעלות" - עלון חודשי היוצא לאור ע"י תלמידי הישיבה, ופורומים תורניים.

כל הזכויות על החומר שבמאגר התורני שמורות לישיבת מעלות. אם מצאתם טעות באחד השיעורים, טקסט חסר או דבר אחר הדורש תיקון נשמח אם תודיעו לנו על כך.


שיעורי "לחיות עם פרשת השבוע" מצולמים לעילוי נשמת אילנה עזת בת רחל מוחטרם ז"ל.

שיעורי מוסר מצולמים לעילוי נשמות שרונה וישראל אולשטיין ז"ל.

שיעורי מדרש מצולמים לעילוי נשמת לאה (לולו) בת משה ופרומה ז"ל.מועדים - חנוכה

Previous Pause Play Next
 • Audio מועדים | חנוכה | | סמכות חכמים (שיעור כללי) / הרב ויצמן | כ"ו כסלו תשע"ו
 • Audio מועדים | חנוכה | | חנוכה - היכן ציונו (שיעור כללי) / הרב ויצמן | כ"ד כסלו תשע"ה
 • Audio מועדים | חנוכה | | פירסומי ניסא (שיעור כללי) / הרב ויצמן | י"ז כסלו תשע"ה
 • Audio מועדים | חנוכה | | נס פך השמן / הרב וינר | כ''א כסלו תשע''ג
 • Audio מועדים | חנוכה | | חנוכה וחנוכת הנשיאים / הרב תמיר | כ''ה כסלו תשע''ב
 • Audio מועדים | חנוכה | | פרסומי ניסא / הרב ויצמן | כ''ה כסלו תשע''ב
 • Audio מועדים | חנוכה | | והיכן ציוונו? / הרב ויצמן | כ''ה כסלו תשע''א
 • Text Audio מועדים | חנוכה | | פרסומי ניסא / הרב ויצמן | כ''ג כסלו תשע''א
 • Audio Video מועדים | חנוכה | | נר חנוכה ונר המקדש / הרב ויצמן | כ''ח כסלו תש''ע
 • Audio מועדים | חנוכה | | ההתייוונות / הרב פרומר | כ''ז כסלו תש''ע
 • Audio מועדים | חנוכה | | חכמת הגויים / הרב וינר | כ''ו כסלו תש''ע
 • Audio מועדים | חנוכה | | פירסומי ניסא (שיעור כללי) / הרב ויצמן | כ''ו כסלו תשס''ט
 • Audio מועדים | חנוכה | | ישראל ויוון במאבקי הטבע / הרב וינר | כ''ה כסלו תשס''ט
 • Audio מועדים | חנוכה | | כוחה של חוכמת ישראל / הרב יגודה | כ''ד כסלו תשס''ט
 • Audio מועדים | חנוכה | | נס הנרות ונס הניצחון / הרב שאר ישוב הכהן | כ''ד כסלו תשס''ט
 • Audio מועדים | חנוכה | | הראיה והשמיעה / הרב ויצמן | כ''ו כסלו תשס''ח
 • Audio מועדים | חנוכה | | איזהו גיבור הכובש את יצרו / הרב בזק | כ''ו כסלו תשס''ח
 • Audio מועדים | חנוכה | | מהות השמן / הרב וינר | כ''ה כסלו תשס''ח
 • Audio מועדים | חנוכה | | נר המקדש ונר חנוכה / הרב ויצמן | כ''ד כסלו תשס''ח
 • Audio מועדים | חנוכה | | פרי החג / הרב פרומר | כ''ד כסלו תשס''ח
 • Audio מועדים | חנוכה | | ר' מאיר / הרב וינר | כ''ח כסלו תשס''ז
 • Audio מועדים | חנוכה | | המלחמה ביוון ומשמעותה / הרב ויצן | כ''ז כסלו תשס''ז
 • Audio מועדים | חנוכה | | חנוכה לדורות, כיצד? / הרב אנגלמן | כ''ו כסלו תשס''ז
 • Text מועדים | חנוכה | | הקדש והטבע בנרות החנוכה / הרב ויצמן | כ''ח כסלו תשס''ו
 • Text Audio מועדים | חנוכה | | על אור וחושך / הרב ויצמן | כ''א כסלו תשס''ו
 • Audio מועדים | חנוכה | | פרסום הנס / הרב ויצמן | י''ט כסלו תשס''ו
 • Text מועדים | חנוכה | | המקום, הזמן והאדם בנר חנוכה / הרב ויצמן | כ''ו כסלו תשס''ה
 • Audio מועדים | חנוכה | | מחלוקות תושב''ע / הרב אביב | כ''ה כסלו תשס''ה
 • Audio מועדים | חנוכה | | חנוכה והנשיאים / הרב תמיר | כ''ד כסלו תשס''ה
 • Text Audio מועדים | חנוכה | | חג הראיה / הרב ויצמן | כ''ח כסלו תשס''ב
 • Text מועדים | חנוכה | | התרמודאים וזיקתם לחג החנוכה / הרב תמיר | כ''ו כסלו תשס''ב
 • Text Audio מועדים | חנוכה | | פרסומי ניסא / הרב ויצמן | כ''א כסלו תשס''ב

פרשת השבוע - ויגש

Previous Pause Play Next
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לפרשת ויגש - ארמי עובד אבי ואהבת הגלות / הרב מאור | ד' טבת תשע"ח
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויגש - "יהודים, החוצה!" / הרב ויצמן | ב' טבת תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לפרשת ויגש - אורייתא סתים וגליא / הרב ויצמן | ט' טבת תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פרשת ויגש - בנימין האח הקטן / הרב וינר | ח' טבת תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - ויגש - ללכת עם הלב / הרב ויצמן | ו' טבת תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | שנות הרעב במצרים והקשרן לחלום יוסף / הרב וינר | ו' טבת תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויגש - ראיית ה' בכל פרט ופרט / הרב ויצמן | ד' טבת תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יוסף פועל לפי החלומות / הרב וינר | ד' טבת תשע"ה
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויגש - מים עמוקים עצה בלב איש / הרב ויצמן | ב' טבת תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לפרשת ויגש / הרב וינר | ג' טבת תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | הדרכות שונות ע''פ הפסוק האחרון של הפרשה / הרב ויצמן | ט' טבת תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | היחס לחלומות פרעה - מחלוקת רש''י והרמב''ן / הרב וינר | ח' טבת תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת שבוע - "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלם" / הרב ויצמן | ו' טבת תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | משיח בן יוסף ומשיח בן דוד / הרב ויצמן | ה' טבת תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת שבוע - מחילה למי שפגע בך תביא את הגאולה / הרב ויצמן | ב' טבת תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | נאום יהודה ופשר מעשי יוסף / הרב וינר | כ' כסלו תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | תוכחת יוסף לאחיו / הרב וינר | ג' טבת תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יוסף ויהודה ברמה האישית, הנפשית והאלוקית / הרב ויצמן | ט' טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פשר נאום יהודה / הרב וינר | ח' טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - ממלכתיות - יחסנו לצבא ולמדינה / הרב ויצמן | ו' טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פרשת העגלות / הרב וינר | ו' טבת תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - מבצע ''עופרת יצוקה'' / הרב ויצמן | ד' טבת תשס''ט
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | ''תפוחי זהב במשכיות כסף'' / הרב ויצמן | ז' טבת תשס''ח
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | האם יעקב ידע על מכירת יוסף? / הרב וינר | ה' טבת תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | דליית עומק מהמציאות / הרב ויצמן | ט' טבת תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | המו''מ בין יהודה ליוסף / הרב וינר | ח' טבת תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לגשת אל המציאות / הרב בזק | ו' טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | אוהבים אותך ארץ ישראל / הרב ויצמן | ח' טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | שתי מגמות בירידה מצרימה / הרב תמיר | ו' טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | האם הערבות טובה / הרב ויצמן | ז' טבת תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יוסף מאחד האחים / הרב וינר | ה' טבת תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | תשובת יהודה / הרב וינר | ח' טבת תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | מן היחיד אל היחד / הרב ויצמן | י' טבת תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | מי גדול ממי / הרב ויצמן | י' טבת תשס''ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יהודה ויוסף / הרב ויצמן | ט' טבת תשס''ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | גלות מצרים / הרב וינר | ח' טבת תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | משיח בן יוסף ומשיח בן דוד / הרב ויצמן | ח' טבת תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | הקשר לארץ - פן מעשי וגשמי / הרב ויצמן | ז' טבת תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פאר השנים בין מכירת יוסף לירידת האחים / הרב וינר | ו' טבת תשס''ב
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | ויגש אליו יהודה / הרב ויצמן | י''ב טבת תשס''א
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | ראובן ויהודה / הרב וינר | ח' טבת תש''ס
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | שבעים נפש ירדו למצרים / הרב וינר | ו' טבת תשנ''ט


שאלות נפוצות

 • איך צופים בשיעור וידאו במסך מלא?
  מקליקים פעמיים עם הכפתור השמאלי של העכבר על גבי מסך הוידאו, הקלקה נוספת תחזיר את המסך לקדמותו.

 • איך מריצים שיעור וידאו קדימה או אחורה?
  לאחר שטעינת הסרט מגיעה לשלמותה ניתן להריץ את הסרט קדימה או אחורה. ניתן לראות את התקדמות הטעינה של הסרט כשצופים במסך מלא המסומלת כפס כהה במקביל לפס המיקום בסרט.