מדרש
בראשית רבה
פרשה יט
ט"ז טבת תשע"ח

סימן ה - חלק ב '- התחדשותו של עוף החול / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר