מדרש
בראשית רבה
פרשה יט
כ"ט שבט תשע"ח

סימן ח חלק ב / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר