מדרש
בראשית רבה
פרשה יט
כ"ד אייר תשע"ח

פסקה י / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר