מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
כ"ב חשוון תשע"ט

סימן י' - חלק ב'- גוף מתקן והשיבה אל העפר / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר