מדרש
בראשית רבה
פרשה כב
כ' אדר ב' תשע"ט

סימן ה - מנחת קין ומשמעות השלמים / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר