מדרש
בראשית רבה
פרשה כו
כ"ב אדר תש"פ

סימן ה - חלק ראשון / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר