פרשת שבוע
דברים
כי תצא
ו' אלול תשס''ט

לחיות עם פרשת השבוע - שעת טרופכם ושעת גאולתכם משמשים בעירבוביא / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר