פרשת שבוע
שמות
משפטים
כ''ו שבט תש''ע

לחיות עם פרשת השבוע - השיבה שופטינו כבראשונה... והסר ממנו יגון ואנחה / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר