פרשת שבוע
במדבר
בהעלותך
י''ג סיוון תש''ע

לחיות עם פרשת השבוע - כי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר