פרשת שבוע
דברים
שופטים
א' אלול תש''ע

לחיות עם פרשת השבוע - ''שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך... וקראת אליה לשלום'' / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר