פרשת שבוע
ויקרא
תזריע
כ''ה אדר ב' תשע''א

לחיות עם פרשת שבוע - בעקבות שיחת הפצ''ר בנושא - דיני לוחמה בטרור / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר