פרשת שבוע
דברים
ניצבים - וילך
כ''ב אלול תשע''א

לחיות עם פרשת שבוע - המעבר מפרנס לפרנס ותפקידנו בעת הזאת / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר