פרשת שבוע
בראשית
ויצא
ז' כסלו תשע"ג

לחיות עם פרשת שבוע - שיחת אבות מפתח לגאולת הבנים - ו' ההיפוך הופכת ייאוש לאמונה / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר