פרשת שבוע
בראשית
ויגש
ו' טבת תשע"ג

לחיות עם פרשת שבוע - "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלם" / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר