פרשת שבוע
במדבר
שלח
י"ג סיוון תשע"ד

לחיות עם פרשת שבוע - פרשת שלח לך - לשון הרע, מחלוקת וריחוק הגאולה / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר