אקטואליה


ג' תמוז תשע"ד

"הרוגי מלכות" - בעקבות מותם של החטופים (אייל יפרח, גיל-עד שאער ונפתלי פרנקל) / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר