נביאים וכתובים
שמואל ב'

כ"ו תמוז תשע"ד

פרק י"ב דוד ובת שבע חלק ח' - דוד בירושלים והתייחסות אקטואלית / הרב וינר    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר