פרשת שבוע
בראשית
ויצא
ה' כסלו תשע"ה

לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויצא - מתכוננים היטב ויוצאים לדרך חדשה / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר