פרשת שבוע
בראשית
וישלח
י"ג כסלו תשע"ה

שיחה לפרשת וישלח - החיבור בין יעקב לעשו וצאצאיהם ומורכבותו / הרב וינר    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר