פרשת שבוע
שמות
ויקהל - פקודי
כ' אדר תשע"ה

לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויקהל פקודי - אין מחלוקת בדרך ה' - בחירות לכנסת / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר