פרשת שבוע
בראשית
חיי שרה
כ"ב חשוון תשע"ז

לחיות עם פרשת השבוע - חיי שרה - מלחמת התרבות: הנצח ינצח / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר