פרשת שבוע
ויקרא
תזריע - מצורע
ל' ניסן תשע"ז

לחיות עם פרשת השבוע -תזריע - מצורע - אין בעיה דמוגרפית! / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר