פרשת שבוע
ויקרא
בהר - בחוקותי
כ"א אייר תשע"ז

לחיות עם פרשת השבוע - בהר-בחוקותי - מה ענין גאולה להר סיני? / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר