פרשת שבוע
בראשית
נח
כ"ח תשרי תשע"ח

לחיות עם פרשת השבוע - פרשת נח - צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר