פרשת שבוע
ויקרא
בהר - בחוקותי
י"ט אייר תש"פ

לחיות עם פרשת השבוע - בהר בחוקותי - שלוש פעמים "בהר סיני" / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר