מדרש
בראשית רבה
פרשה טז
י"ז אדר תשע"ז

פסקה ד - המשך / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר