מדרש
בראשית רבה
פרשה טז
כ"ד אדר תשע"ז

פסקה ה / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר