מדרש
בראשית רבה
פרשה יז
כ' סיוון תשע"ז

פסקה ה / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר