מדרש
בראשית רבה
פרשה יח
י"ט חשוון תשע"ח

סימן ו / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר