מדרש
בראשית רבה
פרשה יט
כ"ב שבט תשע"ח

סימן ח חלק א'- קולם של אילנות ומלאכים / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר