מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
כ"ג סיוון תשע"ח

פסקה א - "איש לשון רע בל יכון בארץ" / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר