מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
כ"א תמוז תשע"ח

סימן ה' - עונשו של נחש - הליכה על גחון / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר