מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
כ"ה אלול תשע"ח

סימן ז'- ''ואל אישך תשוקתך'' / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר