מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
י"ג כסלו תשע"ט

סימן י' - סימן יב חלק א' / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר