מדרש
בראשית רבה
פרשה כב
כ"ז אדר ב' תשע"ט

סימן ו / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר