מדרש
בראשית רבה
פרשה כג
כ"ה אלול תשע"ט

סימן ג - אין רע מוחלט / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר