מדרש
בראשית רבה
פרשה כג
ח' חשוון תש"פ

סימן ה / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר