מדרש
בראשית רבה
פרשה כה
י"ז שבט תש"פ

סימן ד / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר