מדרש
בראשית רבה
פרשה כו
י"ט אייר תש"פ

סימן ו - חלק ד' / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר