בס"ד

המאגר התורני - תוכן מורחב


פרשת השבוע

ספר בראשית
בראשית נח לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי

ספר שמות
שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצווה כי תשא ויקהל ויקהל פקודי פקודי

ספר ויקרא
ויקרא צו שמיני תזריע תזריע מצורע מצורע אחרי מות אחרי מות קדושים קדושים אמור בהר בהר בחקותי בחקותי

ספר במדבר
במדבר נשא בהעלותך שלח קרח חוקת בלק פנחס מטות מטות מסעי מסעי

ספר דברים
דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא ניצבים ניצבים וילך וילך האזינו וזאת הברכה
נביאים וכתובים

יהושע הרב וינר יהושע הרב תמיר שופטים הרב וינר שופטים הרב תמיר שמואל א' שמואל ב' מלכים א' מלכים ב' ישעיה הרב וינר ישעיה הרב תמיר הושע הרב וינר תהילים משלי איוב נחמיה עזרא תנ"ך מסורת וחידוש נושאים בתנ"ךמדרש

קהלת רבה איכה רבה בראשית רבהגמרא

ברכות שבת קידושין כתובות בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין סוכה
נושאים נוספים

מוסר אקטואליה כוזרי מהר"ל הלכה אורות אמונה מדברים אמונה חומש חסידות פרקי אבות שונותמועדים

ראש השנה עשרת ימי תשובה, צום גדליה ויום כיפור סוכות שמחת תורה חנוכה עשירי בטבת ט"ו בשבט שנה מעוברת שבת שקלים שבת זכור פורים שבת פרה שבת החודש פסח יום העצמאות ספירת העומר לג בעומר יום ירושלים שבועות ימי בין המיצריםמאגרים נוספים באתר

תורת ארץ ישראל
דרכי לימוד מדרש
לימוד תרי"ג מצוות
לימוד י"ג מידות