בס"ד

שיעורים

  • Audio גמרא | בבא בתרא | | חלוקת כתבי הקודש / הרב ויצמן | י''ז כסלו תשע''ב
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | צדקה / הרב ויצמן | ג' כסלו תשע''ב
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | בית שער וחומה / הרב ויצמן | כ''ה חשון תשע''ב
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | מיגו / הרב ויצמן | י''ח חשון תשע''ב
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | הקובע זמן לחבירו / הרב ויצמן | י''א חשון תשע''ב
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | דין חזית / הרב ויצמן | ד' חשון תשע''ב
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | בית כנסת / הרב ויצמן | כ''א אלול תשע''א
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | השותפין / הרב ויצמן | י''ד אלול תשע''א
  • Audio גמרא | בבא בתרא | | פתיחה למסכת בבא בתרא / הרב ויצמן | ז' אלול תשע''א