בס"ד

שיעורים

  • Audio גמרא | ברכות | | המשמעות הרוחנית של ברכות קריאת שמע / הרב ויצמן | י' תמוז תשע''ד
  • Audio גמרא | ברכות | | ברכות המצוות / הרב ויצמן | ג' תמוז תשע''ד
  • Audio גמרא | ברכות | | מהות ברכת התורה / הרב ויצמן | כ"ו סיוון תשע''ד
  • Audio גמרא | ברכות | | סמיכת גאולה לתפילה / הרב ויצמן | י"ב סיוון תשע''ד
  • Audio גמרא | ברכות | | ברכות - קל וחומר כשהוא שבע מברך / הרב ויצמן | כ' אייר תשע''ד
  • Audio גמרא | ברכות | | תפילה / הרב ויצמן | י"ג אייר תשע''ד
  • Audio גמרא | ברכות | | פתיחה למסכת ברכות - מצות קריאת שמע / הרב ויצמן | כ"ט ניסן תשע''ד