בס"ד

נושאים

שיעורים

  • Audio גמרא | סנהדרין | | מוציא שם רע / הרב ויצמן | כ"ב חשוון תשע''ג
  • Audio גמרא | סנהדרין | | סמיכה ומינוי / הרב ויצמן | ל' תשרי תשע''ג
  • Audio גמרא | סנהדרין | | תפקיד בית הדין / הרב ויצמן | י"ז אלול תשע''ב
  • Audio גמרא | סנהדרין | | דיני ממונות בשלושה / הרב ויצמן | י' אלול תשע''ב
  • Audio גמרא | סנהדרין | | פתיחה למסכת סנהדרין / הרב ויצמן | ד' אלול תשע''ב