בס"ד

שיעורים

 • Audio גמרא | שבת | | מלאכת מחשבת - פעולות טבעיות / הרב ויצמן | י"ד אדר א' תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | חקירת חילוק מלאכות / הרב ויצמן | ז' אדר א' תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | מלאכת מחשבת - דבר שאינו מתכוון / הרב ויצמן | ל' שבט תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | תולדות חמה / הרב ויצמן | ט"ז שבט תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | מזיד כשוגג - חלק ב' / הרב ויצמן | ט' שבט תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | מזיד כשוגג - חלק א' / הרב ויצמן | ב' שבט תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | שלושה שלבים בבישול / הרב ויצמן | כ"ד טבת תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | בישול מאליו בשבת / הרב ויצמן | י"ז טבת תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | במה מדליקין - שלושה עניינים בדבר / הרב ויצמן | י' טבת תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | י"ח דבר / הרב ויצמן | ה' כסלו תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | שיטת הרמב''ן ברה''י / הרב ויצמן | י"ד חשוון תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | איזוהי רשות היחיד / הרב ויצמן | ז' חשוון תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | מקום ד' על ד' / הרב ויצמן | ל' תשרי תשע"ו
 • Audio גמרא | שבת | | הוצאה - מלאכה גרועה / הרב ויצמן | י' אלול תשע"ה
 • Audio גמרא | שבת | | מבוא למסכת שבת - עשה ואל תעשה / הרב ויצמן | ג' אלול תשע"ו