בס"ד

שיעורים

 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא י"א - הכל תלוי בזיכוך / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ט
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא י' - עבודות זרות והעבודה השלמה / הרב ויצמן | כ"א תמוז תשע"ט
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ט' - להתבונן בקדושה / הרב ויצמן | י"ד תמוז תשע"ט
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ח / הרב ויצמן | ו' אב תשע"ח
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ז - אבלות על חורבן הבית / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ח
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ו / הרב ויצמן | ג' אב תשע"ז
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ה - התהליך שטבוע בעולם / הרב ויצמן | כ"ה תמוז תשע"ז
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ד- התהליך שטבוע בעולם / הרב ויצמן | י"ח תמוז תשע"ז
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | ייחודו של עמ''י ביחס לה' / הרב ויצמן | ו' אב תשע"ו
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ב - המשך / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ו
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחתא ב - ''על מה אבדה הארץ'' / הרב ויצמן | כ"א תמוז תשע"ו
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | שלושה נתנבאו בלשון איכה / הרב ויצמן | ו' אב תשע"ה
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה ל"ד - יש תקווה לאחריתך / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ה
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה ל"ג / הרב ויצמן | כ"א תמוז תשע"ה
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה ל"ב - גלות וצערו של הקב''ה בעקבות חורבן המקדש / הרב ויצמן | ג' אב תשע"ד
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה ל"א - האכפתיות שבביקורת / הרב ויצמן | כ"ה תמוז תשע"ד
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה ל' - חשיבות המעשים הקטנים / הרב ויצמן | ג' אב תשע"ג
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כט - השכינה וישראל / הרב ויצמן | כ"ה תמוז תשע"ג
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כח - הסדר האלוקי שבחורבן / הרב ויצמן | י"ח תמוז תשע"ג
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כז / הרב ויצמן | ו' אב תשע"ב
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כו / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ב
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כה / הרב ויצמן | כ"א תמוז תשע"ב
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כד - הקשיבו לקול בכיתו של הקב''ה / הרב ויצמן | ד' אב תשע''א
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כג - מוות האדם כמשל לחורבן הבית / הרב ויצמן | כ''ה תמוז תשע''א
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחה כב - שורש עבודה זרה לאורך הדורות / הרב ויצמן | י''ח תמוז תשע''א
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כא - והצרוע זה בית המקדש / הרב ויצמן | ג' אב תש''ע
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה כ - המחלוקת כמקור לחורבן / הרב ויצמן | כ''ה תמוז תש''ע
 • Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה יט - מאמר הדור / הרב ויצמן | א' אב תשס''ט
 • Text Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה יח - הקשר בין המרור של פסח ל-ט' באב / הרב ויצמן | כ''ג תמוז תשס''ט
 • Text Audio Video מדרש | איכה רבה | | פתיחה יז - התלוצצות האומות על עם ישראל / הרב ויצמן | ט''ז תמוז תשס''ט
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחה טז / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחה טו / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחה יד / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחה יג / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחה יב / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחות י-יא / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחות ח-ט / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחות ו-ז / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחות ג-ד / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחות ב וה / הרב ויצמן | תשס''ה
 • Audio מדרש | איכה רבה | | פתיחה א / הרב ויצמן | תשס''ה